02/06/2022

SỐNG NHẸ NHÀNG

inner space

Sự ích kỉ sinh ra lo lắng, sợ hãi về chuyện hơn thua, về mình trong con mắt người khác.

Lòng vị tha đem lại sự vô tư thoải mái, tập trung vào việc cần làm mà chẳng dính mắc vào những chuyện không đâu.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội