03/06/2022

DẠY BẰNG YÊU THƯƠNG

Cách dạy tốt nhất là dạy bằng yêu thương. Khi trái tim đã hiểu, cái đầu sẽ mở ra.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội