04/06/2022

NHẸ NHÀNG, BÌNH AN

Bạn không nghĩ quá nhiều rằng mình cần làm bao nhiêu việc nữa. Mà chỉ có những suy nghĩ hiệu quả, mang tính xây dựng và giữ cho mình nhẹ nhàng, bình an. Thế là công việc chảy trôi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội