25/05/2022

NHẮM THẲNG MỤC TIÊU

Bạn đẩy mình đến giới hạn mà trước đây bạn từng lùi bước.

Lặng yên quan sát những cảm xúc đang dấy lên trong lòng.

Nhắm thẳng mục tiêu, bạn bình tĩnh và can đảm vượt qua.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội