24/05/2022

KHI THƯ GIÃN

Thật dễ thở

Dễ vui

Dễ buông cho nhẹ

Dễ nghĩ cho sâu

Dễ cười cho thỏa


Và cuộc sống trở về với nhịp điệu tự nhiên, nhịp điệu bình an, hài hòa mà đầy bất ngờ, sáng tạo.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội