10/05/2022

MỚI TỪNG NGÀY

Inner space

Mỗi suy nghĩ đều dạt dào tình cảm trong sáng và thiện ý.

Mỗi lời nói đều ngọt ngào, hài lòng và dễ dàng.

 Mỗi hành động đều vui vẻ và mạnh mẽ.

 

Chao ôi! Bạn rất mới. Mới từng ngày

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội