05/03/2024

ĐIỀU ĐỘ


Nói đủ rồi, thêm chút thành dài dòng.

Nghĩ đủ rồi, thêm chút thành đau đầu.

Ngủ đủ rồi, thêm chút thành ngủ nướng.

Làm đủ rồi, thêm chút thành hết hơi.

Đúng, đủ, đẹp. Mọi thứ đẹp nhất khi cân bằng, hài hòa, ích lợi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội