06/03/2024

BUỘC HAY BUÔNG

Kì vọng là sợi dây buộc tôi và người khác lại. Còn chấp nhận là ngọn gió để tôi và họ cùng sải cánh bay.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội