22/04/2022

ĐẸP

Suy tưởng mỗi ngày
Mt tâm hn đẹp s kiếm tìm và to ra nhng điu tt đẹp, trong chính mình và trong bt c con người nào h gp g, trong c nhng hoàn cnh tưởng chng ti tăm nht.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội