10/03/2022

NGỌT NGÀO!

Suy tưởng mỗi ngày

Con: Mẹ ơi, người ta ghét con rồi!

Mẹ: Ừ thì kệ họ.

Con: Nhưng người ta coi con như kẻ thù!

Mẹ: Thế con hãy ngọt ngào với họ xem.

Con: Con không ngọt nổi. Đã là kẻ thù của nhau rồi!!!

Mẹ:…Con và họ, ai cũng có nỗi niềm riêng… Khi không muốn làm đau chính mình và đau lòng họ thêm nữa, tự con sẽ ngọt ngào. 

Con: Ôi, mẹ của con!

 0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội