09/03/2022

0 ĐỒNGCó thứ 0 đồng, vì là khuyến mại. 
Có thứ 0 đồng, vì quý giá đến mức không thể đong đếm được. Chỉ có thể trao, nhận bằng một tấm lòng.
Và từ thứ 0 đồng quý giá ấy, có những trái tim được chữa lành và những cuộc đời đang thay đổi. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội