01/09/2020

KỶ LUẬT

Một khi đã sẵn lòng quyết tâm, đã sẵn yêu thương thì cũng cần phải có những quy tắc và kỷ luật cho chính mình.

Chỉ khi ấy, đích đến sẽ rõ ràng và ngày một gần lại.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội