31/08/2020

TỬ TẾ

Trên đời đâu có ai luôn luôn đúng hoặc có ai luôn luôn sai nhưng người ta có thể luôn tử tế. Tử Tế là một sự lựa chọn! Nó bắt nguồn từ sức mạnh nội tại phi thường.

Khi mọi hành động đều tử tế thì cũng là khi lợi ích và an lành được toả đi khắp nơi, cho tôi, cho bạn, cho mọi người, cho cả hôm nay và cho mai sau.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội