07/05/2020

"ĐÓNG CỬA BẢO NHAU"


Xích mích nào cũng có thể bỏ qua nếu chúng ta cố gắng hiểu và tha thứ cho nhau. Để rồi một ngày kia, chúng ta quên hẳn những lỗi lầm và không ngừng hi vọng ở nhau.
(Tranh của Olga Gromova)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội