20/04/2020

NGỌN GIÓ ĐỔI THAY


Khi bạn góp ý đúng nhưng với sự khó chịu thì chuyện xảy ra là:
- Một số kiểu gì cũng sẽ thay đổi, vì họ tự trọng.
- Một số sẽ tránh xa bạn.
- Một số sẽ đem sự khó chịu của bạn ra làm lí do để không thay đổi.
Lời góp ý của bạn không cánh mà bay.

Còn khi bạn góp ý đúng, với thái độ thật khiêm nhường và yêu thương sâu sắc thì ai cũng đón nhận.
- Một số thay đổi mãi mãi. Họ dang rộng đôi cánh và vút bay.
- Một số sẽ thay đổi dần dần tùy theo khả năng.
Lời góp ý của bạn giống như ngọn gió nâng đỡ họ.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội