21/04/2020

NGỌT TỪ TÂM

Một trái tim nhân hậu rộng lớn sẽ nói lời ngọt ngào.
Một trái tim hẹp hòi ích kỉ sẽ nói lời cay đắng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội