22/02/2020

NÓI ÍT LÀM NHIỀU

Vì bạn nói ít làm nhiều nên bạn có thêm nhiều sức mạnh.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội