10/02/2020

THANH THẢN


Bạn làm một cách nhẹ nhàng và vị tha. Không nặng nề "Tôi phải làm việc này" hay tự đắc "Tôi đã làm việc này". Trái tim bạn thanh thản và rộng lớn.
(Tranh của S. Hee)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội