29/12/2019

"CHẠM VÀO BÌNH YÊN"

Bạn không so sánh hay bình phẩm, mà chỉ lặng lẽ tận hưởng vẻ đẹp và hết lòng cho đi những gì đẹp nhất.
(Tranh của Ernest Shepard)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội