27/10/2019

THỰC CHẤT


Một việc dù nhỏ nhưng làm bằng một trái tim chân thành và vị tha thì vẫn ý nghĩa.
Một việc dù to, dù làm cả ngàn lần nhưng chỉ để cho người khác thấy thì vẫn vô nghĩa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội