22/10/2019

CHẤP NHẬN SỰ KHÁC BIỆT

Mỗi lần bạn chấp nhận sự khác biệt là trái tim lại rộng lớn hơn một chút.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội