04/10/2019

SÁNG SUỐT


Bạn sáng suốt vì đã không đâm đầu vào những thứ làm bạn đau khổ. Bạn hết lòng cho những gì đem lại niềm vui và hạnh phúc lâu bền.
Bạn sáng suốt vì đã không đổ lỗi, than vãn, đưa chuyện. Bạn tập trung vào những gì có thể làm được, có thể thay đổi và có thể đem lại ích lợi cho cả bạn lẫn người khác.
Và bạn tự do.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội