03/10/2019

NẾU BẠN ĐÃ QUYẾT

Nếu bạn đã quyết, dẫu cho bao nhiêu lần thất bại đi chăng nữa, bạn vẫn luôn đứng dậy và đi tiếp.

Nếu bạn đã quyết, dẫu cho người khác nghĩ gì nói gì chăng nữa, bạn vẫn có lựa chọn riêng.

Nếu bạn đã quyết, bạn sẽ đến đích.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội