09/05/2019

VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG

Nếu con mắt bạn luôn tìm kiếm những điều tích cực, bạn sẽ thấy yêu đời.
Còn nếu cái miệng của bạn luôn nói những lời tich cực, những người xung quanh sẽ yêu mến bạn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội