10/05/2019

HÀI LÒNG

Vì bạn hài lòng với bản thân nên bạn cũng làm cho người khác hài lòng.
(Ảnh của Carlos Gasco)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội