02/05/2019

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Học cách tự đánh giá bản thân một cách độc lập, khách quan sẽ giúp bạn tránh lệ thuộc vào quan điểm của người khác. Hãy tập trung vào cách bạn cảm nhận về bản thân. Quản lí suy nghĩ của bạn và ngừng trao quyền cho người khác bằng cách tìm kiếm sự tán thành hay sự nhìn nhận của họ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội