03/05/2019

PHƠI PHỚI MỘT NIỀM VUI


Bạn buông "cái mệt" để làm trong vui vẻ.
Buông "cái kì vọng" để làm trong bình an.
Lòng thấy thanh thản và bạn phơi phới một niềm vui.
(Tranh của Jennifer Lambein)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội