02/07/2018

MÓN QUÀ THỜI GIAN


Khi tôi chần chừ do dự, thời gian nói "Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?"
Khi tôi làm ngay, thời gian nói "Bạn luôn có đủ thời gian để làm mọi việc đúng lúc cần".

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội