04/07/2018

THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI


Khi chúng ta đối diện với cuộc đời bằng lòng can đảm, sự khiêm nhường và một thái độ tích cực, chúng ta học cách biến thách thức thành cơ hội để thành công.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội