18/05/2018

TRUNG THỰC


Vì biết mình là ai nên bạn dám thừa nhận những sai lầm. Vì luôn cố gắng hết sức nên bạn không sợ thất bại.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội