17/05/2018

MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC


Nếu gặp phải người đang tức giận, hãy nghĩ rằng đúng lúc đó, việc của họ là tức giận, việc của tôi là bình tĩnh và tích cực.
Nếu gặp phải người chỉ trích hãy nghĩ rằng đúng lúc đó, việc của họ là chỉ trích, việc của tôi là tự trọng và vui vẻ.
Sau cùng, mọi cảm xúc rồi sẽ trôi qua. Quan trọng là tôi học ra điều gì và làm được gì có ích cho tôi và cho họ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội