19/04/2018

GÓP NHẶT BÌNH YÊN


Bình yên tâm hồn bắt nguồn từ việc chấp nhận mọi người như họ vốn thế.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội