20/04/2018

TỈNH THỨC


Hãy để quá khứ là quá khứ, cả quá khứ của tôi lẫn người khác. Mỗi giây mỗi phút đều là cơ hội để sống khác. Để làm những điều đặc biệt và phi thường.
(Ảnh của Pixar)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội