22/03/2018

Ồ, SỨC MẠNH CỦA SUY NGHĨ!


Suy nghĩ hướng về đâu là năng lượng đổ về đó.
(Tranh của Maja Sereda)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội