21/03/2018

NHẸ LÒNG

Tha thứ tức là buông hết những cảm xúc sợ hãi, đau khổ, ghét bỏ trong lòng.
Sự tha thứ giúp chúng ta lớn lên và không mắc đi mắc lại lỗi lầm.
(Tranh của Cecili Hudrisier)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội