27/12/2017

THÍCH NGHI


Dù chuyện gì đã xảy ra cũng đều ổn cả. Hãy rút ra mặt tốt đẹp ổn thỏa trong chuyện đó. Hãy chỉ coi chuyện đó giống như dòng nước và buông trôi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội