28/12/2017

KIÊN NHẪN


Sự kiên nhẫn mở ra hết cơ hội này đến cơ hội khác để tôi và người khác có thể thay đổi, tập thành thói quen và làm mới.
(Sử dụng ảnh của Carl Larsson)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội