30/01/2017

TƯƠI MỚI


Tôi làm mới từng giây bởi những khoảnh khắc thật bình an.
Tôi làm mới mỗi phút bằng những suy nghĩ tích cực.
Tôi làm mới mỗi giờ bằng những việc làm hợp tác.
Tôi làm mới mỗi ngày bằng thái độ nhiệt tình.
Và tôi làm mới cuộc đời mình bằng niềm tin, sự quyết tâm cùng tình yêu thương và hy vọng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội