12/11/2016

KHIÊM NHƯỜNG

Tính cách ham học hỏi và cầu tiến nuôi dưỡng đức khiêm nhường, khi ta càng khiêm nhường ta dễ dàng thành công và được yêu mến.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội