11/11/2016

THUYỀN THÀNH CÔNG

Với niềm tin và sự quyết tâm. con thuyền đi tới thành công có thể chòng chành nhưng sẽ không bao giờ chìm.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội