09/10/2016

DÒNG BÌNH AN


Khi bạn liên tục nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực và bình an trong lòng thì không một sự kiện nào, không một con người nào có thể cắt ngang dòng bình an đó.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội