27/08/2016

CÁCH NHÌN


Tôi chú tâm vào việc tôi đã tiến bộ bao nhiêu, hơn là tôi phải tiến lên bao xa nữa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội