16/06/2016

TUÝP NGƯỜI HÀNH ĐỘNG

Khi bạn chịu  trách nhiệm với bản thân 100%, bạn biến kì vọng và đổ lỗi thành hành động và thiện chí.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội