15/06/2016

TÍCH CỰC VÀ HIỆU QUẢ

Nếu rắc rối xảy ra, hãy nghĩ: có ích lợi trong mọi chuyện. Vậy tôi học được gì từ tình huống? Tôi cần làm gì ngay bây giờ để mọi việc tốt đẹp hơn?

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội