30/05/2016

Đơn Giản

Bạn rút ra cốt lõi giữa sự phù hoa của đời sống và làm nhẹ gánh cuộc đời vì bỏ qua những điều phiền phức.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội