29/05/2016

KHIÊM NHƯỜNG


Sự khiêm nhường giúp cho trái tim trung thực, rộng lớn và trong sạch. Sự khiêm nhường giúp bạn hợp tác và có mối quan hệ dễ dàng với mọi người.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội