17/05/2016

HIỂU RÕ MỤC ĐÍCH


Kể cả một việc nhỏ, một hành động nhỏ cũng trở nên đặc biệt khi tôi hiểu vì sao tôi lại làm.
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội