18/05/2016

CAN ĐẢM


Cần có lòng can đảm để thừa nhận “Tôi đã sai. Tôi thật lòng xin lỗi”.
Cần có lòng can đảm để đối diện với người tôi nghĩ rằng " Họ chẳng ưa mình".
Cần có lòng can đảm để nhận ra điều tốt đẹp trong người mà tôi hay nhìn thấy nhược điểm.
Và cần có lòng can đảm  lắng nghe tiếng gọi của yêu thương ngay khi sự ghét bỏ bắt đầu lên tiếng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội