29/03/2016

TỰ TRỌNG

Dù người ta có phàn nàn hay xúc phạm tôi, tôi cũng không làm giống như họ. Hãy để tôi học hỏi từ những gì họ nói, thay vì bị căng thẳng hay ngả nghiêng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội