28/03/2016

TẬN TỤY

Như chú ong chăm chỉ góp nhặt từng giọt mật cho đời, tôi đóng góp từng việc làm thiện lành để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội